Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

''Σα παραμύθια τα παιχνίδια της αλάνας ... ''


To βιβλίο, έκδοση του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου ''ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ'', έγινε στις 21 Νοεμβρίου 2009 στο Αιτωλικό.


Το Καγκελάρι


Το βιβλίο, έκδοση της αδελφότητας Ροδαυγής παρουσιάστηκε στις 26 Ιουλίου 2009 στη Ροδαυγή.